• Cal Gerrer 7, 08191 Rubí
 • 93 588 78 35
 • info@dentalrubi.cat

Especialitats: Implants dentals
Estas aquí: Inici \ Especialitats
Que és?

Els implants dentals permeten reemplaçar o recuperar les peces perdudes . Aquestes petites peces de titani en forma de cargol, són substituts de les arrels dentàries sobre les que es col·loca una corona de ceràmica que substitueix la part visible de la dent . A Dental Rubí apostem per les tècniques més innovadores en implantologia aconseguint rejovenir el somriure.

 • Com es posen els implants?

  La col·locació d'un implant dental es realitza en dues fases i presenta un elevat percentatge d'èxit ( 98 % ). Durant la primera fase , i després d'un meticulós estudi mèdic i radiològic , es realitzarà una cirurgia amb anestèsia local per situar els implants al maxil·lar. Un cop col·locat l'im - plant, haurem de deixar-lo en repòs per a que es produeixi la integració amb l’os. Aquest procés sol durar d'entre dos a tres mesos , que és el temps necessari perquè l'implant s'integri. Durant aquest període vostè pot portar una pròtesi provisional si és necessari. En una segona fase fabriquem i col·loquem la pròtesi definitiva.

 • Per què he de posar-me un implant dental si em falta una dent ?

  La pèrdua d'una dent pot provocar alteracions tant estètica com funcionalment a la boca. Com més gran sigui el nombre de peces perdudes i el temps transcorregut fins a la seva reposició més grans seran les alteracions (reabsorcions de la geniva i l’os, migracions dentàries, disfuncions de l’articulació temporo-mandibular, etc).

 • És dolorosa la col·locació d’un implant dental?

  No, el dolor no existeix ni en la preparació ni en la col.locació de l’implant. Només pot existir alguna molèstia o incomoditat que serà alleujada pel seu doctor. S’utilitza anestèsia local comú, i ni durant la cirurgia ni el post-operatori hi ha més molèsties que en una extracció normal.

 • Hi poden haver problemes després de posar un Implant dental?

  Segons dades estadístiques , es produeix una correcta integració en el 98 % dels implants dentals col·locats. En el cas excepcional que l'implant no s'integri correctament , es mogui o causi molèsties , no hi ha cap problema: s’extreu, es deix que l’os cicatritzi i se’n posa un altre en el mateix lloc.


Especialitats
És la branca de l'odontologia que s'encarrega de la conservació i prevenció de les peces dentàries i tota la cavitat bucal.
Els implants dentals permeten reemplaçar o recuperar les peces perdudes.
La pròtesi dental substitueix les estructures dentals perdudes o deteriorades.
La enfermedad periodontal es la mayor causa de pérdida de dientes en adultos.
L'ortodòncia és l'especialitat de l'odontologia té com a objectiu la recol·locació de les peces mal posicionades.
El blanqueamiento dental es un procedimiento destinado a aclarar el color del esmalte.
L’endodòncia és un tractament que s’ ha de fer en una peça dental quan aquesta tingui la polpa infectada o pugui arribar a estar-ho en un futur.
A causa d'una incorrecta o insuficient higiene dental i mals hàbits es poden desenvolupar problemes i malalties odonto-estomatològiques.